Top
 

Przemysł Rafineryjny

surfacepower-600x800

Eco-pH Surface Power

Koncentrat
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, oleje obróbkowe, chłodziwa przemysłowe. Hale fabryczne, magazyny, pomieszczenia warsztatowe, maszyny i linie produkcyjne, instalacje rafineryjne i petrochemiczne.

Karta Charakterystyki


Karta techniczna

Refinery

Eco-pH Refinery

Koncentrat
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Hale fabryczne, magazyny, pomieszczenia warsztatowe, maszyny i linie produkcyjne, instalacje rafineryjne i petrochemiczne.

Karta Charakterystyki


Karta Techniczna

Soil

Eco-pH Soil

Koncentrat
Mikrobiologiczny preparat do czyszczenia ziemi, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi.

Karta Charakterystyki


Karta Techniczna