Top

Remediacja wody

Dostępne są następujące produkty:

 

– Eco-pH Grease, Eco-pH Phenol, Eco-pH Hyrocarbon, Eco-pH Hydrocarbon Syntetic, Eco-pH Hydrocarbon Aromatic, Eco-pH Hydrocarbon WWA, Eco-pH Gas, Eco-pH Syntetic, Eco-pH Starch, Eco-pH Waste Cleaner Household, Eco-pH Waste Cleaner Industrial, Eco-pH Watse Cleaner Food Industrial, Eco-pH Waste Cleaner Municipal.

 

Więcej informacji pod linkiem www.biocleanwater.pl