Top
 

Technologia EMOT

Opis technologii

ob1

EMOT polega na tworzeniu kompozycji naturalnie występujących szczepów bakterii oraz kompozycji pożywek w celu produkcji preparatów mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to technologia umożliwiająca rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką ściekami oraz odzyskiem wody w procesach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach technologii EMOT opracowano wiele sposobów stosowania preparatów zwiększających ich skuteczność i wydajność.
Produkty ECO pH są w 100% ekologiczne i są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń: ropopochodnych, olejów mineralnych i syntetycznych, smarów, organicznych (np.: tłuszcze, cukry, skrobia).
Nasze preparaty zawierają enzymy i żywe efektywne mikroorganizmy, które odżywiają się zanieczyszczeniami, rozkładając je na wodę i dwutlenek węgla – biomasę, czyli całkowicie je utylizując. Jedynym czynnikiem myjącym w naszych produktach są pozyskiwane w naturalny sposób enzymy.

Korzyści z wdrożenia technologii EMOT z zastosowaniem preparatów ECO pH:

  1. Racjonalizację kosztów związanych ze stosowaniem środków myjących.
  2. Do 80% wydłużenie czasu eksploatacji odzieży roboczej, mopów, szczotek, gąbek, itp.
  3. Do 80% ograniczenie kosztów eksploatacji separatorów.
  4. 100% ograniczenie kosztów związanych z udrażnianiem rur kanalizacyjnych.
  5. 100% bezpieczeństwa dla klienta i pracownika.
  6. 100% bezpieczeństwa ekologicznego.
  7. 100% bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni.

 

 

Produkty ECO pH mają neutralny odczyn ph7 a mikroorganizmy w nich zawarte posiadają status GRAS (generally recognized as safe)  i są całkowicie bezpieczne dla człowieka, nie powodują alergii oraz podrażnień. Są całkowicie bezpieczne również dla środowiska naturalnego, a w szczególności środowiska wodnego, w którym niwelują niebezpieczne związki chemiczne, takie jak pochodne ropy naftowej, fosforany czy niebezpieczne dla człowieka mikroorganizmy.